Home

This bilingual (English / Finnish) site is about my ongoing research project (ReHistEA) and my other current adventures, as well as my background and previous works. Welcome.

Tämä kaksikielinen (suomi / englanti) sivustoni kertoo pääkohdat meneillään olevista tutkimuksistani ja edesottamuksistani, sekä aiemmista töistäni ja taustastani. Tervetuloa.